Guarana

Så du är intresserad av Queal Flow. Men du vill veta lite mer om vad som finns i det, och varför det fungerar. I den här bloggen kommer vi att prata mer om en viss ingrediens i Flow: Guarana.

Vad är Guarana?

Guarana är också känd med det latinska vetenskapliga namnet Paullinia cupana. Det är ett fruktbärande träd som hör hemma i Amazonområdet (Sydamerika). Det är särskilt vanligt i Brasilien, och därför är det också känt som Brasiliansk kakao. Frön från Guarana-växten mals ner till ett pulver och används i traditionell Amazonsk medicin. Det används främst för dess stimulerande egenskaper, vilket också är vad vi använder det till i Queal Flow.

Guarana har en särskilt hög koffeinhalt och innehåller även andra xantiner och fenoler som katekiner, tanniner och procyanidiner. Eftersom det är en källa till koffein används den i en mängd energidrycker och läskedrycker. Egentligen kan nästan 50% av världens användning av Guarana spåras tillbaka till läskindustrin. En fullständig lista av föreningarna i Guarana-pulver:

Koffein, tanniner, katekin och epikatekin, procyanidiner B1-B4, A2 och C1, polysackarider rika på glukos och xylos, kostfibrer inklusive pektiner och xylanser, karvacrol, karyofyllen, limonen, α-copaen, estragol, anetol och 4-(dimetylpropyl)-fenol

Vad gör Guarana?

Med andra ord, varför tillsatte vi Guarana i Queal Flow? Den främsta orsaken är; det är en utmärkt källa till koffein, vars stimulerande egenskaper hjälper till att upprätthålla fokus och mental energi (alerthet och vakenhet)

Men vi använder Guarana, och inte bara direkt koffein, av en anledning. De andra föreningarna hos Guarana verkar ha en positiv effekt på lärande och kognition. Dessa effekter har inte studerats ingående.

Råttstudier tyder på att det kan finnas en kognitiv förstärkande aspekt av Guarana som är oberoende av koffeinhalten, men inga mänskliga tester har utförts ännu.

Det verkar också finnas en mindre förbättring av sekundär minnesprestanda och reaktionstid i samband med Guarana. Återigen visas förbättringarna vara orelaterade med koffeinintaget. Här har det funnits en del forskning på mänskliga försöksobjekt, men mer forskning behövs för att fullt ut fastställa effekten och orsakssambandet.

Guarana som en del av Queal Flow

Som förklarats ovan lägger tillsatsen av de pulveriserade Guarana-fröna i Queal Flow till en dos koffein, vilket ökar alerthet och vakenhet. De andra föreningarna i Guarana visar sig ha olika positiva kognitiva effekter när det gäller reaktionstid och lärande.

Konsumtionen av koffein leder ofta till en viss darrighet hos människor. I Queal Flow har vi lagt till L-teanin för att motverka detta. På så sätt behåller du koffeinets stimulerande egenskaper, utan darret. Vilket ger ett lugnt fokus.