Maltodextrin och isomaltulos – allt du behöver veta.

Både Maltodextrin och Isomaltulos är en klass av komplexa kolhydrater, extraherade från organiska källor. Maltodextrin är skapat från majsstärkelse och Isomaltulos från betor. Båda ingredienserna används i lika delar i vårt Queal-recept; 15g/100g. Låt oss ta en titt på båda kolhydrater för att visa deras funktioner, likheter och skillnader.

Som tidigare nämnts är båda ingredienserna komplexa kolhydrater. Men vad exakt betyder det? Komplexa kolhydrater innehåller mer näringsämnen än enkla kolhydrater. Deras fiberinnehåll är högre och de är har en långsammare matsmältning. Dessutom har komplexa kolhydrater – i allmänhet – en långsammare energifrisättning än andra kolhydrater. Detta hjälper till att hantera ditt blodsocker efter måltider.

Även om dessa två kolhydrater både är komplexa, frigör maltodextrin sin energi snabbare än isomaltulos. Anledningen till att vi kombinerar båda varianterna är för att hitta en perfekt balans. Även om isomaltulos måste klassificeras som ett socker, kommer effekten på ditt blodsocker att vara mycket lägre än med endast maltodextrin.

Hur använder vi det?

Nästan 50% av alla kalorier i Queal är från våra kolhydrater: fullkornshavremjöl, sojamjöl, isomaltulos och maltodextrin kombinerat. Isomaltulos och maltodextrin står båda för 25% av dessa kolhydratkällor och är därför hälften av kolhydraterna i Queal Steady 5.0-receptet.

Varför använder vi det?

En vanlig anledning att använda maltodextrin är som förtjockningsmedel eller fyllmedel för att öka ett bearbetat livsmedels volym. Det är därför registrerat som livsmedelstillsats av FDA. Isomaltulos används ofta som ett alternativ till socker.

Båda ingredienserna blir utsatta för hårda diskussioner då och då, för det mesta för att de anses vara “mycket bearbetade livsmedel”. Men det har ingen verklig vetenskaplig definition, det är uppriktigt bara meningslöst. Här på Queal vill vi basera våra beslut på fakta och de vetenskapliga studier som finns tillgängliga. Vi valde specifikt att kombinera både maltodextrin och isomaltulos för att se till att kolhydraterna i Queal lätt är matsmältningsbara och ger dig en bra dos av balanserad energi.

Var kommer det ifrån?

Majsen som används för vårt maltodextrin kommer från Belgien och Nederländerna och bearbetas i Belgien. Den process som används för att skapa stärkelse från majsen till det slutliga vita pulvret kallas hydrolys: vatten och vissa enzymer tillsätts och efter filtrering går det hela genom en förångningsprocess där det kommer att brytas ner i mindre delar.

Vi köper vår isomaltulos från Tyskland i en redan bearbetad form. Denna bearbetning sker genom en så kallad “enzymatisk omläggning” av sukraloset från sockerbetor.

Allergener.

Även om en person naturligtvis kan uppleva någon form av allergisk reaktion från maltodextrin, isomaltulos eller båda, är de inte kända för att vara så kallade allergener. Men om du vet att du har intolerans eller allergi mot betor eller majs, är det klokt att undvika livsmedel som innehåller dessa typer av kolhydrater.